Oshovy meditační tance se konají každou středu od 19 hod. v Sosnové.

  Aktivní meditace otevírá a probouzí inteligenci těla, rozvíjí intuici a tvořivost, povzbuzue životní energii. Dochází k osvobození od naučených reakcí a ke svobodnému vyjádření sebe sama. Mají detoxikační účinek a otevírají cestu k naplňujícímu životu.

 

Po katarzi a následné harmonizaci se funkce na všech úrovních vracejí do své přirozenosti. Postupně se vrací původní obsah pojmům jako je láska, pozornost, talent, citlivost, štěstí, intimita, naplnění, vědomí.

 

Aktivní meditace probíhají s doprovodem speciálních hudebních nahrávek vytvořených pro jednotlivé meditační techniky.

Dynamická meditace

Hodinová meditační technika se silným katarzním účinkem. Skládá se z pěti fází: chaotické dýchání; katarze - totální sebevyjádření; rezonance mantry „HU“ v celém těle; klidová část; oslavný tanec. Je nejlepší ji provádět ve skupině.

 

 

Kundalini meditace

Protějšek Dynamické meditace, probouzí a oživuje energii v celém těle. Trvá jednu hodinu a skládá se ze čtyř fází: třesení celého těla; tvořivý tanec; meditace; relaxační fáze.

"Zapomeňte na tanečníka, na střed vašeho ega, staňte se tancem.
To je meditace. Tančete tak hluboce že zapomenete že nějaké "Já" tancuje a zkuste pocítit že vy jste tanec. Rozdělení musí zmizet. Pak se to stane meditací. Pokud zde je rozdělení, pak je to cvičení: dobré, zdravé ale nelze ho nazvat duchovním. Pak je to jednoduše tanec. Tanec je výborný sám od sebe. Po tanci se cítíte čerstvý, mladý. Ale není to ještě meditace. Tanečník musí pryč, pak jen tanec zůstane... Nestůjte mimo a nebuďte pozorovatelem. Zúčastněte se! A buďte hraví.
Pamatujte si vždy toto slovo hravost - to je základ."
Osho


"Láska může nastolit ráj zrovna tady a teď." Osho